Wegwijs in kortlopende studierichtingen

Kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis
vanaf 15 jaar - 3 jaar - 2u per week
Muziekgeschiedenis 2u
Muziekgeschiedenis
In deze cursus ga je niet alleen op ontdekking doorheen onze Westerse muziekgeschiedenis, maar ook doorheen die van heel wat andere culturen. Je verruimt je kennis over stromingen en stijlperiodes, componisten en hun werk. Je analyseert grote meesterwerken, maar ontdekt ook onontgonnen pareltjes. Platgetrapte paden worden gretig verlaten om de muziekgeschiedenis vanuit diverse invalshoeken te bekijken. De perceptie, het aanvoelen en de muziekbeleving worden in een historische context geplaatst aan de hand van getuigenissen, overgebleven instrumenten en informatie uit archieven. In dit vak scherp je je luistervaardigheid aan, ontwikkel je je eigen smaak en leer je je mening vormen en verwoorden in vaktaal.

Maandelijks krijg je één modulaire les van 4u en ga je samen op uitstap naar een concert, atelier of museum.
De lesdata worden binnenkort gepubliceerd.
Specialisatie Instrument-Zang
vanaf de vierde graad - 2 jaar - 2u per week
Instrument of zang 1u
Groepsmusiceren of Begeleidingspraktijk 1u
Specialisatie
Tijdens de vierde graad of erna kan je een Specialisatie Muziek (2 uur/week) volgen. Dit is een tweejarige opleiding voor uitmuntende leerlingen die zich verder willen ontplooien en hun discipline willen uitdiepen, willen doorstromen naar het hoger muziekonderwijs, in een bepaalde stijl willen specialiseren of een project willen realiseren. Bespreek met je docenten of je hiervoor in aanmerking komt. Samen maak je hiervoor een aanvraag op. De directie beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokken of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling.
Specialisatie Begeleidingspraktijk / Groepsmusiceren
vanaf de vierde graad - 2 jaar - 2u per week
Groepsmusiceren 1u
Begeleidingspraktijk 1u
Specialisatie
Tijdens de vierde graad of erna kan je een Specialisatie Muziek (2 uur/week) volgen. Dit is een tweejarige opleiding voor uitmuntende leerlingen die zich verder willen ontplooien en hun discipline willen uitdiepen, willen doorstromen naar het hoger muziekonderwijs, in een bepaalde stijl willen specialiseren of een project willen realiseren. Bespreek met je docenten of je hiervoor in aanmerking komt. Samen maak je hiervoor een aanvraag op. De directie beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokken of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling.