Wegwijs in kortlopende studierichtingen

Kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis
vanaf 15 jaar - 3 jaar - 2u per week
Muziekgeschiedenis 2u
Muziekgeschiedenis
Ben je benieuwd naar het verhaal achter de muziek? Heb je altijd willen weten hoe muziek zich doorheen tijd en ruimte ontwikkelt? Dan is de cursus muziekgeschiedenis iets voor jou! In deze driejarige opleiding maak je een muzikale tijdreis van gregoriaans tot avant-garde en van Hongaarse folk tot free jazz. Geen muzikale voorkennis? Geen probleem! Een goed stel oren volstaat. Al luisterend en discussiërend volg je de evolutie van belangrijke genres als opera of jazz, leg je linken met beeldende kunst, literatuur of filosofie en neem je een kijkje in de bouwkamer van de grote meesterwerken. Aan de hand van een centraal thema trekken we elk jaar een grote boog over de hele muziekgeschiedenis. Regelmatige concerten vervolledigen je muziekhistorische landkaart.

In deze cursus ga je niet alleen op ontdekking doorheen onze Westerse muziekgeschiedenis, maar ook doorheen die van heel wat andere culturen. Je verruimt je kennis over stromingen en stijlperiodes, componisten en hun werk. Je analyseert grote meesterwerken, maar ontdekt ook onontgonnen pareltjes. Platgetrapte paden worden gretig verlaten om de muziekgeschiedenis vanuit diverse invalshoeken te bekijken. De perceptie, het aanvoelen en de muziekbeleving worden in een historische context geplaatst aan de hand van getuigenissen, overgebleven instrumenten en informatie uit archieven. In dit vak scherp je je luistervaardigheid aan, ontwikkel je je eigen smaak en leer je je mening vormen en verwoorden in vaktaal.

De lessen worden gegeven door Elias Van Dyck en gaan door op donderdag tussen 18u30 en 21u30, aangevuld met 5 concerten.
(7/9 - 21/9 - 5/10 - 19/10 - 16/11 - 30/11 - 21/12 - 11/1 -25/1 - 8/2 - 1/3 - 29/3 - 18/4 - 2/5 - 23/5 - 6/6 - 27/6)
Kortlopende studierichting Specialisatie
vanaf de vierde graad - 2 jaar - 2u per week
Instrument of zang 1u - Groepsmusiceren 1u
Specialisatie
Tijdens de vierde graad of erna kan je een Specialisatie Muziek (2 uur/week) volgen. Dit is een tweejarige opleiding voor uitmuntende leerlingen die zich verder willen ontplooien en hun discipline willen uitdiepen, willen doorstromen naar het hoger muziekonderwijs, in een bepaalde stijl willen specialiseren of een project willen realiseren. Bespreek met je docenten of je hiervoor in aanmerking komt. Samen maak je hiervoor een aanvraag op. De directie beslist op basis van de door de Vlaamse regering vastgestelde modaliteiten en na advies van de betrokken of de leerling toegelaten wordt tot de specialisatiegraad. Hierbij wordt rekening gehouden met de motivatie, de competenties en het potentieel van de leerling.