Wegwijs in de opleiding domeinoverschrijdend

Voor kinderen van 5 jaar - duur 1 jaar - 1u per week
Domeinoverschrijdende initiatie 1u
Domeinoverschrijdende initiatie
Je wilt zingen, met muziekinstrumenten spelen maar ook dansen, bewegen, tekenen en toneel spelen? Heb je veel zin om op een creatieve manier klank, beeld, beweging en taal te ontdekken? Dat kan allemaal in dit kunstenbad!
We zingen heel wat leuke liedjes, maken klankverhalen, leren verschillende instrumenten kennen maar ook woord, toneel en beeld komen aan bod. Zo willen we spelenderwijs de creativiteit prikkelen en de talenten in elk kind ontdekken!
Het aanbod per leeftijd is verschillend per vestiging.