Wegwijs in muziek op maat

voor personen met een beperking vanaf 6 jaar - 0,5u per week
Muziek op maat
Leerlingen vanaf zes jaar met een beperking die in het bezit zijn van een attest kunnen vanaf nu een individueel aangepast muziekprogramma volgen.

Wekelijks volg je een halfuur individuele les. Genieten van muziek, plezier beleven met muziek en het verder ontwikkelen van reeds aanwezige talenten zijn de bouwstenen van deze muziekles. Spelenderwijs ontdek je op eigen tempo de ‘magie’ van muziek. Zo zing en leer je gekende en onbekende liedjes, proef je van verschillende muziekinstrumenten, leer je luisteren naar jezelf en de ander, beleef je muziek, improviseer je, maak je kennis met verschillende muziekgenres, exploreer of leer je een instrument bespelen met behulp van kleuren of andere hulpmiddelen. Ook de persoonlijke interesses worden verweven in de lessen.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken de leerkracht, ouder/verantwoordelijke en de toekomstige leerling de verlangens, ambities, mogelijkheden en interesses van de leerling. Dit om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van de leerling.

Geldige attesten zijn een verslag van het buitengewoon onderwijs van het CLB of erkend zijn als een persoon met handicap door volgende instanties:
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare)
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
  • European Disability Card (EDC)