Kunst
als persoonlijke verrijking voor het leven

EEN STEVIG FUNDAMENT VOOR EEN BREDE ARTISTIEKE ONTWIKKELING
Dat is wat onze Kunstacademie wil bieden aan iedereen, groot en klein, met zijn/haar eigenheid, die bij ons kunst wil leren beoefenen/beschouwen. Geworteld in vakmanschap, kennis en creativiteit, willen we onze leerlingen laten openbloeien tot authentieke en artistiek geloofwaardige (amateur)kunstenaars.

KUNST LEEFT, KUNST DOET LEVEN
In onze academie ontwikkelt iedere leerling continu en al doende competenties voor het leven. Kwaliteiten als kritisch denken, onderzoek, (zelf)reflectie, doorzettingsvermogen, discipline, stiptheid,... kunnen worden ingezet ver buiten de muren van de Kunstacademie.

JE EIGEN WEG, JE EIGEN TEMPO (EEN UNIEK TRAJECT)
De eigenheid van iedere leerling is het uitgangspunt. Zo legt iedere leerling een eigen en unieke weg af op een eigen tempo. De weg is doelgericht, maar behoudt ruimte voor het onverwachte. Iedere leerling ontwikkelt zich zo tot vakman, kunstenaar, performer, samenspeler en onderzoeker in een eigen en uniek evenwicht. Als leraar engageren we ons om het beste in iedere leerling naar boven te brengen. We doen dit met de blik vooruit, zonder de traditie uit het oog te verliezen.

EEN LEREND NETWERK
Ook bij onze leraars zetten we in op continue vorming en persoonlijke ontwikkeling. Expertise delen, eigen doelstellingen kritisch evalueren en bijsturen waar nodig... We willen bijdragen aan een cultuur waar leren van en met elkaar een evidentie wordt.

EEN GEBORGEN PLEK
Onze Kunstacademie is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en zich veilig voelt om te proberen, te experimenteren, te leren met vallen en opstaan. Er heerst een warme en creatieve sfeer en er wordt sterk ingezet op welbevinden. Zo scheppen we een open en creatieve leeromgeving.

ONTMOETING & SAMENWERKING
Onze academie is een plek van verbinding en wisselwerking, tussen leraar en leerling, tussen personeelsleden, tussen verschillende domeinen, tussen interne en externe actoren. We werken in dialoog en vanuit openheid en wederzijds respect.
 

Academiereglement

Goede en heldere afspraken leiden tot een optimale samenwerking. In ons academiereglement kan je lezen hoe een aantal belangrijke aspecten van de relatie leerling-academie geregeld zijn.
 

Tarieven

Muziek en Domeinoverschrijdend
Leeftijd en Vakken Tijd Tarief
5 jaar
domeinoverschrijdende initiatie kleuters
1u per week € 130 als inwoner**
€ 180 als niet-inwoner
5 jaar
combi: domeinoverschrijdende initiatiekleuters en instrumentinitiatie
of combi: vioolinitiatie en groepsles viool
2u per week € 275 (€ 130 + € 145) als inwoner**
€ 350 (€ 180 + € 170) als niet-inwoner
6 jaar
domeinoverschrijdende initiatie of muziekinitiatie of muziek op maat
1u per week € 81 (verminderd tarief* € 54)
6 jaar
combi: domeinoverschrijdende initiatie of muziekinitiatie en instrumentinitiatie
of combi: vioolinitiatie en groepsles viool
2u per week € 226 (€ 81 + € 145) als inwoner** (verminderd tarief* € 199 ( €54 + € 145 ))
€ 251 (€ 81 + € 170) als niet-inwoner (verminderd tarief* € 224 (€ 54 + € 170)
7 jaar
domeinoverschrijdende initiatie of muziekinitiatie of muziek op maat

1u per week € 81 (verminderd tarief* € 54)
7 jaar
combi: domeinoverschrijdende initiatie of muziekinitiatie en instrumentinitiatie
of combi: vioolinitiatie en groepsles viool
2u per week € 226 (81 + € 145) als inwoner** (verminderd tarief * € 199 (€ 54 + € 145))
€ 251 (€ 81 + € 170) als niet-inwoner (verminderd tarief* € 224 (€ 54 + € 170)
8 tot 11 jaar
combi: instrument en muzikale & culturele vorming en groepsmusiceren
of muziek op maat
3u per week € 81 (verminderd tarief* € 54)
12 tot 14 jaar
Muziek 3 de graad
3u per week € 81 (verminderd tarief* € 54)
15 tot 17 jaar
Muziek 4 de graad
2u per week € 81 (verminderd tarief* € 54)
18 tot 24 jaar
Muziek Jongvolwassenen
2u of 3u per week € 158 (verminderd tarief volwassenen*)
25+
Muziek Volwassenen
2u of 3u per week € 372 (verminderd tarief* € 158)
Huur instrument
Extra waarborg voor alt-fluit, accordeon, harp, cello, controbas, hobo, bariton en tenor saxofoon
€ 45
€ 250
Woord, Beeld en Dans
Leeftijd Tarief
6 tot 17 jaar € 81 (verminderd tarief* € 54)
18 tot 24 jaar € 158
Vanaf 25 jaar € 372 (verminderd tarief* € 158)

* Verminderd tarief:
- enkel toegekend voor lestijden DKO
- bij inschrijving van 2e gezinslid voor jongeren t.e.m. 17 jaar
- bij inschrijving in 2e domein voor jongeren t.e.m. 17 jaar (bv. Beeld en Muziek)
- werklozen, personen met een beperking, personen met een bestaansminimum, politieke vluchtelingen (mits voorlegging van de vereiste documenten). Geldig voor jongeren en volwassenen.
- enkel attesten die geldig zijn op de dag van inschrijving of attesten geldig in september 2022 kunnen aanvaard worden.
- Ben je nog geen 18 jaar, woon je in Zaventem en hebben je ouders een beperkt inkomen? Dan kom je in aanmerking voor een tussenkomst van het
Doe je mee - fonds

**
Als uw kind les volgt in de Kunstacademie te Zaventem kan u genieten van de korting als inwoner indien u woont in Zaventem, Nossegem, Sterrebeek of Sint-Stevens-Woluwe.
Als uw kind les volgt in de vestigingsplaats te Kampenhout kan u genieten van de korting als inwoner indien u woont in Kampenhout, Berg, Buken en Nederokkerzeel.
Als uw kind les volgt in de vestigingsplaats te Kortenberg kan u genieten van de korting als inwoner indien u woont in Kortenberg, Meerbeek, Everberg en Erps-Kwerps.
 

Organigram

Directieteam
Directeur Saskia Van Keer
Beleidsondersteuners Helen Borremans
Katrien Vercauter
Coördinatoren
Klavierinstrumenten Lieselot Pieters
Tokkelinstrumenten Helen Borremans
Strijkers/Accordeon/Blazers Helen Borremans
MCV/Muziekgeschiedenis/Muziektheorie Els Taelman
Kleuters & Initiatie Inneke Van Riel
Jazz/Pop/Rock
Beeld Tina Tuyaerts
Dans Carmen Vanhees
Woord Jan Fonteyn
Zorg Els Taelman
ICT David Demeyer
Vincent Caers
Aanvangsbegeleiding
Helen Borremans
Administratief Team
Secretariaat
secretariaat
Marleen Van Mechelen
Michaël Andriessen
Toezicht Zaventem
toezichtzaventem
Karina Charpentier
Roger Crabbé
Hilde Michiels
Veerle Vantomme
Toezicht Kortenberg
toezichtkortenberg
Karina Charpentier
Maximiliaan Vandomme
Hilde Michiels
Toezicht Kampenhout
toezichtkampenhout
Hilde Michiels
Boekhouding Michaël Andriessen
ICT
ictzaventem
David Demeyer