Stacks Image 373938


 leertraject WOORD

 jongeren

 lagere graad

vanaf 8 jaar
duur: 4 jaar
vak: Algemene Verbale Vorming
1u/week


Voor wie?

Speel je graag Toneel? Droom je van een leven als Acteur? Liggen er soms woorden en verhalen op je lippen? Ben je van nature verlegen? Wil je eens uit je vel springen? Wij bieden je een rijke basis aan om vol zelfvertrouwen in het dagelijks leven of op de scène te staan.

Hoe gaan we te werk?
Het uitwerken van de mogelijke podiumtalenten, dit door het aanreiken van theater-, impro- en verteltechnieken met aandacht voor correct Taalgebruik. Materialen die aangereikt worden zijn Poëzie/Proza, Verteltheaterteksten, Spelteksten, Improvisatieoefeningen met zeer veel aandacht naar de creativiteit van de student zelf.

Kinderen worden op basis van leeftijd en mogelijkheden in de verschillende klasgroepen ingedeeld.
 hogere graad

vanaf 15 jaar
duur: 3 jaar
vakken:

Drama 1u/week   
of  Verteltheater - Poëzie 1u/week   
of  Welsprekendheid: 1u/week
en Repertoirestudie 1u/week


Voor wie?
Heeft Woord een plaats in Uw hart en agenda veroverd? Voelt de scène als een thuiskomen aan? Op zoek naar echte emotie? Mooie Verhalen? Blijvend goesting om deze te delen met publiek? Dan is dit de juiste plaats om toeven.

Hoe gaan we te werk?
Hogere Graad 1ste, 2de en 3de, 15 – 18j.

Toneel : alle aangereikte vaardigheden om te zetten in minstens één TheaterProject, met vooral aandacht voor de Personage Beheersing en de Spelboog.

Verteltheater/Poëzie : alle aangereikte vaardigheden omzetten in minstens één Verteltheater/Poëzie Project, met vooral aandacht op Solo en Samenspel.

Welsprekendheid : uitdiepen van Taalgevoeligheid en deze dan in de praktijk leren omzetten via Speeches,
Debatten, Discussies, Presentaties met zowel improvisatorische als tekstuele materialen. Hier ligt de klemtoon op correct Taalgebruik.

Repertoire Studie
 middelbare graad

vanaf 12 jaar
duur: 3 jaar
vakken: M1+2    

Drama
1u/week
Verteltheater - Poëzie 1u/week

            M3
     
 
Toneel:
1u/week
Verteltheater - Poëzie: 1u/week


Voor wie?

Na vier jaar AVV is de basis gelegd om al die dromen verder waar te maken. Toneelkriebels? Sta je graag op het podium? Speel je graag met Woorden?

Hoe gaan we te werk?
Middelbare Graad 1ste en 2de, 12-14 jaar

Verteltheater/Poëzie : aanreiken van het Poëzie- en Verteltheater- repertoire door lezen, leren interpreteren, leren voordragen, tekst doen leven in een ruimte, een boodschap doorgeven zowel verbaal als non-verbaal. Zowel in Solo- als in Samenspel.

Dramatische Expressie : het verbeteren van de Spelkwaliteit door verder in te gaan op de technische vaardigheden,  de scène tot leven leren brengen, startend met improvisaties en eindigend met tekstmateriaal en dat verhaal duidelijk naar een publiek toe weten brengen. Dit door het ‘Personage leren maken’ en ‘Spelboog weten vol te houden’,  steeds met oog voor de groep en het verhaal.

Middelbare Graad 3de, 14 – 15 jaar

Verteltheater/Poëzie
: aanreiken van het Poëzie- en Verteltheater- repertoire door lezen, leren interpreteren, leren voordragen, tekst doen leven in een ruimte, een boodschap doorgeven zowel verbaal als non-verbaal. Zowel in Solo- als in Samenspel. Met het oog op een Middelbaar Eindproject.

Toneel
: het verbeteren van de Spelkwaliteit door verder in te gaan op de technische vaardigheden, de teksten op de scène tot leven brengen en dat verhaal duidelijk naar een publiek toe weten brengen. Dit door het ‘Personage leren maken’ en ‘Spelboog weten vol te houden’,  steeds met oog voor de groep
en het verhaal.

 volwassenen

 middelbare graad

duur: 3 jaar

vakken:

Verbale Vorming Volwassenen: 1u/week
en Toneel 1u/week   
of Verteltheater - Poëzie 1u/week   
of Welsprekendheid 1u/week


Hoe gaan we te werk?
Toneel
: alle aangereikte vaardigheden om te zetten in minstens één Theater Project, met vooral aandacht voor de Personage Beheersing en de Spelboog.

Verteltheater/Poëzie : alle aangereikte vaardigheden omzetten in minstens één Verteltheater/Poëzie Project, met vooral aandacht op Solo en Samenspel.

Welsprekendheid : uitdiepen van Taalgevoeligheid en deze dan in de praktijk leren omzetten via Speeches, Debatten, Discussies, Presentaties met zowel improvisatorische als tekstuele materialen. Hier ligt de klemtoon op correct Taalgebruik.   


 hogere graad

duur: 3 jaar

vakken:

Drama 1u/week   
of  Verteltheater - Poëzie 1u/week   
of  Welsprekendheid: 1u/week
en Repertoirestudie 1u/week


Hoe gaan we te werk?
Toneel
: alle aangereikte vaardigheden om te zetten in minstens één TheaterProject, met vooral aandacht voor de Personage Beheersing en de Spelboog.

Verteltheater/Poëzie : alle aangereikte vaardigheden omzetten in minstens één Verteltheater/Poëzie Project, met vooral aandacht op Solo en Samenspel.

Welsprekendheid : uitdiepen van Taalgevoeligheid en deze dan in de praktijk leren omzetten via Speeches,Debatten, Discussies, Presentaties met zowel improvisatorische als tekstuele materialen. Hier ligt de klemtoon op correct Taalgebruik.

Repertoire Studie


© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza