Visie

Kunst
als persoonlijke verrijking voor het leven

EEN STEVIG FUNDAMENT VOOR EEN BREDE ARTISTIEKE ONTWIKKELING
Dat is wat onze Kunstacademie wil bieden aan iedereen, groot en klein, met zijn/haar eigenheid, die bij ons kunst wil leren beoefenen/beschouwen. Geworteld in vakmanschap, kennis en creativiteit, willen we onze leerlingen laten openbloeien tot authentieke en artistiek geloofwaardige (amateur)kunstenaars.

KUNST LEEFT, KUNST DOET LEVEN
In onze academie ontwikkelt iedere leerling continu en al doende competenties voor het leven. Kwaliteiten als kritisch denken, onderzoek, (zelf)reflectie, doorzettingsvermogen, discipline, stiptheid,... kunnen worden ingezet ver buiten de muren van de Kunstacademie.

JE EIGEN WEG, JE EIGEN TEMPO (EEN UNIEK TRAJECT)
De eigenheid van iedere leerling is het uitgangspunt. Zo legt iedere leerling een eigen en unieke weg af op een eigen tempo. De weg is doelgericht, maar behoudt ruimte voor het onverwachte. Iedere leerling ontwikkelt zich zo tot vakman, kunstenaar, performer, samenspeler en onderzoeker in een eigen en uniek evenwicht. Als leraar engageren we ons om het beste in iedere leerling naar boven te brengen. We doen dit met de blik vooruit, zonder de traditie uit het oog te verliezen.

EEN LEREND NETWERK
Ook bij onze leraars zetten we in op continue vorming en persoonlijke ontwikkeling. Expertise delen, eigen doelstellingen kritisch evalueren en bijsturen waar nodig... We willen bijdragen aan een cultuur waar leren van en met elkaar een evidentie wordt.

EEN GEBORGEN PLEK
Onze Kunstacademie is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en zich veilig voelt om te proberen, te experimenteren, te leren met vallen en opstaan. Er heerst een warme en creatieve sfeer en er wordt sterk ingezet op welbevinden. Zo scheppen we een open en creatieve leeromgeving.

ONTMOETING & SAMENWERKING
Onze academie is een plek van verbinding en wisselwerking, tussen leraar en leerling, tussen personeelsleden, tussen verschillende domeinen, tussen interne en externe actoren. We werken in dialoog en vanuit openheid en wederzijds respect.
 

Academiereglement

Goede en heldere afspraken leiden tot een optimale samenwerking. In ons academiereglement kan je lezen hoe een aantal belangrijke aspecten van de relatie leerling-academie geregeld zijn.
 

Organigram

Directieteam

Directeur Saskia Van Keer
Beleidsondersteuners Helen Borremans
Katrien Vercauter

Coördinatoren

Klavierinstrumenten Lieselot Pieters
Tokkelinstrumenten Helen Borremans
Strijkers/Accordeon/Blazers Helen Borremans
MCV/Muziekgeschiedenis/Muziektheorie Els Taelman
Kleuters & Initiatie Inneke Van Riel
Jazz/Pop/Rock Ernst Vranckx
Beeld Tina Tuyaerts
Dans Carmen Vanhees
Woord Jan Fonteyn
Zorg Els Taelman
ICT David Demeyer
Vincent Caers
Aanvangsbegeleiding
Helen Borremans

Administratief Team

Secretariaat
secretariaat
Marleen Van Mechelen
Michaël Andriessen
Toezicht Zaventem
toezichtzaventem
Karina Charpentier
Roger Crabbé
Hilde Michiels
Veerle Vantomme
Toezicht Kortenberg
toezichtkortenberg
Karina Charpentier
Maximiliaan Vandomme
Hilde Michiels
Toezicht Kampenhout
toezichtkampenhout
Hilde Michiels
Boekhouding Michaël Andriessen
ICT
ictzaventem
David Demeyer