Stacks Image 358306


 leertraject BEELD

 lagere graad

6-7 JAAR

We werken rond onderwerpen geladen met veel gevoel en actie. Een verhaal kan gebruikt worden als uitgangspunt. De leerlingen herbeleven het verhaal in een tekening, schilderij of vorm.
Door demonstratie van technieken leren de leerlingen een oplossing om hun eigen creaties vorm te geven.
In functie van de interesse kan vakoverschrijdend gewerkt worden met muziek, woord en dans. De leerlingen krijgen op een speelse manier veel ruimte voor experiment.

8-10 JAAR

We werken rond onderwerpen die de verbeelding prikkelen. Een thema wordt uiteengezet aan de hand van voorbeelden uit de eigen leefwereld ter voorbereiding van hun persoonlijke uitwerking in een tekening, schilderij of vorm.
Onderzoek naar gelijkenis versus eigen interpretatie is een onuitputtelijke bron van inspiratie.
De leerlingen leren op een speelse manier hun uithoudingsvermogen ontdekken en ontwikkelen.
Groepswerk wordt ten zeerste gestimuleerd.

10-12 JAAR

We werken rond onderwerpen in functie van logisch denken. Functioneel en abstract denken wordt gestimuleerd door voorbeelden uit de eigen leefwereld en de kunstgeschiedenis.
Waarnemingstekenen wordt gebruikt om begrippen als “vervorming” en “abstractie” te leren. De combinatie “experiment” en” techniek” bevordert de creativiteit.
Door het juist combineren van techniek en materiaal leren de leerlingen keuzes maken en kritisch denken.

 middelbare graad

+12 JAAR (M1 & M2)
+14 JAAR


De basiskennis wordt aangeleerd of opgefrist op een open, vrije maar ernstige manier. Vanuit persoonlijke interesse kan gewerkt worden met aangepaste begeleiding gericht op een individuele creatieve realisatie.

Waarnemingstekenen

      het grafisch gevoel ontwikkelen
      het “correct” tekenen versus “expressief” tekenen
      tekenen naar diverse onderwerpen

Kleurstudie

      het kleurgevoel ontwikkelen
      kleurenleer: materie, mengen, contrast
      kleuronderzoek: esthetisch, decoratief, expressief, symbolisch

Vormstudie

      het ruimtelijk gevoel ontwikkelen
      voorwerpen typeren en weergeven vanuit hun basisvorm
      vorm naast restvorm onderscheiden en hanteren

 hogere graad

+18 JAAR

De basiskennis wordt aangeleerd of opgefrist op een open, vrije maar ernstige manier. Vanuit persoonlijke interesse kan gewerkt worden met aangepaste begeleiding gericht op een individuele creatieve realisatie.

Waarnemingstekenen

         onderscheid leren maken tussen totaalbeeld en detail
         vergelijken van vormen met elkaar, meetkundige volumes en figuren
         aandacht voor figuratie, stilering, abstractie, structuur, toonwaarden, ...

Kleurstudie

         kennis maken met een structurele opbouw, verhoudingen en compositie
         inzicht verkrijgen in kleurenleer, kleurwerkingen en contrasten
         het aanwenden van materialen in functie van de werkvorm

Vormstudie

         vormgeven naar diverse onderwerpen
         onderzoek tussen de vorm en de materie met gepaste technieken
         presentatietechnieken toepassen


© KunstAcademieZaventem | Willem Lambertstraat 1, 1930 Zaventem | +32 2 720 05 28 |
infokaza